LIFE SKILLS EDUCATION

WHAT IS HAPPENING RIGHT NOW:

FÅ BEDRE KOMMUNIKATION OG
BEDRE FORSTÅELSE

Den vigtigste evne i livet er måske at kunne sige
og vise andre, det man vil forklare og hvordan man har det. 
Alt det – ikke kun tale sammen – er kommunikation.
Forståelse er den ting, der holder venskaber og
kammeratskaber sammen og livet i gang.

Life Skills Education præsenterer et seminar
over to aftener, hvor du kan få nye værktøjer til
bedre kommunikation og bedre forståelse.
Vi tager nogle definitioner og principper op og
finder eksempler fra livet på dem. Så bliver der
øvelser for at alle kan prøve det af!

VIL DU GERNE KOMMUNIKERE BEDRE?
KUNNE FORSTÅ ANDRE BEDRE?
BLIVE FORSTÅET MERE? KOM OG VÆR MED!

Vores teori er baseret på værkerne fra den
amerikanske filosof L. Ron Hubbard.

TID:  Seminaret bliver TIRSDAG 26. JANUAR
OG TORSDAG 28. JANUAR 2016, begge aftener
kl. 18.30 – 20.45 (inkl. 15 min pause).

STED AFHÆNGER AF ANTAL DELTAGERE,
MEN BLIVER I KØBENHAVN ELLER FREDERIKSBERG.

INTRODUKTIONSPRIS: Kr. 995,-

For par eller to venner, der tilmelder sig samtidigt,
er prisen: kr. 850,- pr. deltager.

Prisen omfatter kaffe, te og frugt i pausen.

Prisen vil stige ved fremtidige seminarer.

TILMELDING: Send en email til
lse2015@mail-online.dk, hvor du skriver navn
og telefonnummer for dig og eventuelt andre deltagere.
Samtidigt eller senest den 22. januar skal du
indbetale prisen for deltagelse på vores konto i
Nykredit bank reg. 5470 konto 0001.278.464.
Angiv venligst dit navn i meddelelser til modtageren.

 

---------------------------------------------------------------------------------------


LIFE SKILLS EDUCATION OFFERS COURSES

IN DANISH FOR FOREIGNERS. 

PART 2 OF COURSE FOR HUNGARIANS
WITH HUNGARIAN HELP TEACHER
STARTS SATURDAY JANUARY 9th 2016 -
FROM 10 AM TO 2 PM. AT FREDERIKSBERG.

Address for course: Folkvarsvej 26,
2000 Frederiksberg, right next to Frederiksberg
Metro Station and the Frederiksberg Center.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

A NEW COURSE FOR EVERYBODY
SPEAKING FAIR ENGLISH IS TO START
SOON IN JANUARY 2016 - EVERYBODY
CAN ATTEND! THIS IS FOR BEGINNERS
AND PEOPLE WITH SOME KNOWLEDGE OF DANISH.
 
SIGN UP NOW -
SEE CONTACT PAGE HOW

 

 

 

 

HVAD ER LIFESKILLS?

Life Skills eller færdigheder i livet er et udtryk, man hører oftere og oftere. Det dækker over de færdigheder, kompetencer og evner, man bør mestre for at kunne skabe sig et godt liv.  
 
De færdigheder, vi i Life Skills Education især vil hjælpe med at fremme, er følgende:

- Evnen til at kunne kommunikere klart og tydeligt. Blive forstået og forstå andre.

- Større tolerance og forståelse for andre og modtage større forståelse af en selv.

- Evnen til at lære og fuldføre en uddannelse eller et kursus.

- Evnen til bedre at forstå andre og hvad man kan forvente af dem.

- Menneskerettighederne.

- Større duelighed og evne til at være årsag over de ting, man involverer sig i.

- Evnen til at analysere problemstillinger og gøre noget effektivt ved dem.

 
UNICEF under FN har på deres hjemmeside defineret Life Skills således:

"Life skills" are defined as psychosocial abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. They are loosely grouped into three broad categories of skills: cognitive skills for analyzing and using information, personal skills for developing personal agency and managing oneself, and inter-personal skills for communicating and interacting effectively with others."

Our subject list in English:
 
Those skills, we in Life Skills Education especially wish to forward, are these:

- The ability to communicate clearly. To be understood and to understand others.

- Higher tolerance and understanding of others and to receive greater understanding of yourself.

- The ability to learn and complete an education or a course.

- The ability to understand others and what to expect from them.

- Human Rights

- Greater skills and ability to be causative over those things, you are involved in.

- The ability to analyze problems and to do something effective about them.

 

I vores arbejde trækker vi på mange kilder og uddannelser, og værkerne fra L. Ron Hubbard spiller en stor rolle i vores kurser og seminarer. I vores sprogkurser baserer vi os på mange års undervisning i dansk og engelsk og på Hubbards opdagelser omkring de ting, der kan fremme forståelsen af det, man lærer.

Danish for Foreigners

Tired of this situation?Are you tired of situations like this?
Life Skills Education IVS